QuickSafe® Selenampull
oskadliggör upp till 99% av kvicksilvret
vid en kremering!

Vid en kremering frigörs i genomsnitt ca 5 gram kvicksilver från den avlidnes tandamalgamfyllningar och utgör ett hälso- och miljöproblem. QuickSafe® Selenampull löser dessa problem.

Kvicksilver är ett grundämne och kan därför inte brytas ned, men genom kemisk omvandling till kvicksilverselenid minskas dess giftverkan och flyktighet drastiskt. Ångtrycket för kvicksilverselenid vid 400°C är bara en promille av ångtrycket för kvicksilverånga.

QuickSafe® Selenampull innehåller grundämnet selen (Se), som är ett essentiellt spårämne och används bl.a. som kosttillskott. Då ampullen placeras ovanpå kistlocket vid insättning förgasas selenet då kvicksilvret frigörs från tandamalgamet.

De båda grundämnena reagerar med varandra och bildar kvicksilverselenid (HgSe), en svårlöslig och miljöneutral kemisk förening.

Tidigare undersökning av professor i miljöteknik omkullkastar IVL-rapport.

QuickSafe® - bästa tillgängliga teknik

Kvicksilver är en mycket giftig tungmetall som pga sitt extremt höga ångtryck är mycket flyktigt och förångas redan i rumstemperatur.

Vid kremeringstemperaturen 1000 °C är ångtrycket hela 30 MPa vilket är vida över de andra grundämnena som förekommer i kremeringsprocessen.

Kvicksilverångan har förmågan att diffundera igenom tillsynes täta material såsom betong och tegel. Det är nödvändigt att beakta dessa fysikaliska egenskaper hos kvicksilver vid val av lämplig reningsmetod.

För att åstadkomma bästa möjliga reningsresultat är det nödvändigt att behandlingen av kvicksilvret börjar tidigast möjligt i rökgasflödet. Detta för att kunna minimera diffusionen (läckaget) av farlig kvicksilverånga.

QuickSafe® Selenampull oskadliggör kvicksilvret redan i själva ugnen, och deponeras som kvicksilverselenid redan i rökgaskanalen. På så sätt minskas diffusionen till ett absolut minimum.

Selenmetoden innebär att varken kylare eller filter krävs för kvicksilveravskiljning till skillnad från kolfilterrening där reningen sker först i slutet av rökgasflödet.

Rapport över testkörning med Selenampull tillsammans med kolfilter

Mätrapport Selenampull vid Landskrona krematoriet

Mätrapport Selenampull vid Alingsås krematorium

Fördelar med QuickSafe® metoden:

  • Kan användas vid alla krematorier
  • Kräver inga förberedelser eller ombyggnader
  • Medför inget extra underhållsarbete
  • Driftsäker - 100 % tillgänglig
  • Låga kostnader - inga investeringar
  • Flexibel - vid varierande kremationfrekvens
  • Kräver inget filter
  • Välbeprövad BAT-teknik

QuickSafe® metoden tillför ovanligt liten mängd residual, dvs farligt avfall som ska transporteras iväg för omhändertagande, ca 1,6 liter per 1000 kremeringar!

QuickSafe® Selenampull används av krematorier från Trelleborg i söder till Gällivare i norr.

QuickSafe® Selenampull utgör enligt Miljööverdomstolen bästa tillgängliga teknik (BAT) avseende kvicksilverrening.

Läs mer på EMCOPLATE AB´s huvudsida.

För krematorier med eller utan filter.
Binder kvicksilvret kemiskt - stopp för diffusion!

Free Site Counters